Klauzula informacyjna dla Kontrahenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Ogólnobudowlana „KRĘŻEL”, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21a, 57-420 Radków. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: biuro@krezbud.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - art. 6 ust 1 pkt. b.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane zostały powierzone, organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe, podmioty upoważnione na podstawie Pani/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania i zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa – przez 5 lat podatkowych a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji tej umowy.

Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem zawarcia i realizacji umowy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com