Roboty ziemne

Odkrywki mas ziemnych, transport technologiczny urobku w kopalniach. Fundamenty zwykłe, fundamenty specjalne - pod silosy, wieże przekaźnikowe i zbiorniki. Przygotowanie wykopów pod instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com