Aktualności

 • Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia: MASZYNY DO ZAGĘSZCZANIA GRUNTU

  Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana "KRĘŻEL" w związku z ubieganiem się o realizację projektu pn. Wdrożenie nowych usług oraz innowacyjnego procesu minimalizacji spalin dzięki zakupowi nowoczesnych urządzeń w firmie Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana "KRĘŻEL" planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP; 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW; 1.5.2.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia.

  Więcej
 • Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia KOPARKA GĄSIENICOWA

  Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana "KRĘŻEL" w związku z ubieganiem się o realizację projektu pn. "Wdrożenie nowych usług oraz innowacyjnego procesu minimalizacji spalin dzięki zakupowi nowoczesnych urządzeń w firmie Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana "KRĘŻEL" planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP; 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW; 1.5.2.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP)" zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia.

  Więcej
 • Informacja dotycząca wyłonionego dostawcy

  Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana KRĘŻEL informuje, iż w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym na dostawcę koparki kołowej dokonano wyboru dostawcy. Szczegóły w załączniku.

  Więcej
 • Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia KOPARKA KOŁOWA

  Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana "KRĘŻEL" w związku z ubieganiem się o realizację projektu pn. Zakup nowoczesnej maszyny w firmie Krężel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” Schemat 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)” zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: KOPARKA KOŁOWA.

  Więcej
Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com